Funkcja Analiza zmian aplikacji dla usługi Azure Monitor jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Opublikowano: wtorek, 28 maja 2019

Stwierdzenie, które zmiany powodują problemy, jest często długotrwałym procesem, ponieważ zaangażowanych może być wiele zespołów.

Interfejs API usługi Azure Monitor, zintegrowany z funkcją Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów diagnostyki w usłudze App Service, daje scentralizowany wgląd w zmiany w aplikacji internetowej. Korzystając z usługi Azure Resource Graph, dążymy do przyspieszenia procesu rozwiązywania problemów przez wskazanie, dlaczego pojawiły się problemy z działaniem aplikacji.

Narzędzie wykrywa następujące zmiany:

 • Zmiany w usłudze Resource Manager (np. zmiana reguły konfiguracji adresu IP)
 • Zmiany ustawień konfiguracji aplikacji internetowej (np. zmiana parametrów połączenia)
 • Zmiany w plikach wdrożenia aplikacji internetowej (np. zmiana pliku.dll, zmiana pliku appsettings.json itd.)

Oto przykład tego, jak narzędzie pomaga szybko rozwiązywać problemy:

Klient zgłosił, że aplikacja internetowa nagle przestała działać. Jako deweloper chcę zobaczyć, co się zmieniło. Oto konkretne kroki:

 1. Przejdź do diagnozowania i rozwiązywania problemów z aplikacją internetową.
 2. Wybierz detektor zmian w aplikacji lub awarii aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w funkcji Analiza zmian aplikacji (publiczna wersja zapoznawcza) przed przejściem do kroku 3.

 1. (Opcjonalnie) Wykonaj skanowanie pod kątem najnowszych zmian.

Zwróć uwagę, że narzędzie tworzy migawkę co 4 godziny. Jeśli chcesz zobaczyć najnowsze zmiany, użyj przycisku „Skanuj zmiany teraz”.

 1. Przejrzyj zmiany. Kliknij najnowsze zmiany na grafie. Widać, że zmianie uległy reguły ograniczania adresów IP.

 

 1. Aby rozwiązać problem, najpierw dowiedz się, dlaczego zakres adresów IP został zablokowany, sprawdzając pole „Zainicjowane przez” i kontaktując się z odpowiednią osobą kontaktową. Podejmij odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.
 • Azure Monitor
 • App Service
 • Features
 • Services