Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Warstwa Zużycie usługi API Management jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

Usługa API Management jest teraz dostępna w ramach nowego planu użycia opartego na zużyciu znanego pod nazwą warstwy Zużycie (w wersji zapoznawczej). W odróżnieniu od bieżącego dedykowanego modelu użycia, który obejmuje wstępnie przydzielone i izolowane zasoby, warstwa Zużycie usługi API Management umożliwia bezserwerowe używanie usługi API Management — obejmuje ona natychmiastową aprowizację, automatyczne skalowanie, wbudowaną wysoką dostępność i opłaty za wykonane działania.

Dodanie warstwy Zużycie do oferty usługi API Management umożliwia łatwiejszy udział w gospodarce opartej na interfejsach API oraz korzystanie z zaawansowanego zestawu funkcji usługi API Management. Zoptymalizuj swoje inwestycje przez zminimalizowanie początkowej i ciągłej inwestycji oraz łatwe skalowanie w górę wraz z rozwojem interfejsu API. Możesz płacić za użyte zasoby, ponieważ warstwa Zużycie usługi API Management pozwala w pełni wykorzystać możliwości usługi Functions i innych technologii bezserwerowych w rzeczywiście bezserwerowy sposób.

Dowiedz się więcej

  • API Management
  • Services

Powiązane produkty