Naar hoofdinhoud gaan

Op 31 oktober 2023 worden rechtstreekse eindpunten voor importeren/exporteren van Azure SQL DB buiten gebruik gesteld

Publicatiedatum: 28 oktober, 2020

Een REST API voor Azure Resource Manager biedt veilige, naadloze en consistente connectiviteit met Azure-services. Naarmate meer functies voor REST API's voor Azure Resource Manager worden ontwikkeld om optimale connectiviteit te stimuleren, zal toegang tot de import-exportfunctie van Azure SQL DB via rechtstreekse eindpunten op 31 oktober 2023 buiten gebruik worden gesteld. 

Welke gevolgen heeft dit voor mij? 

Na 31 oktober 2023 worden toepassingen die gegevens van/naar Azure SQL DB proberen te exporteren/importeren via rechtstreekse eindpunten niet langer ondersteund. U kunt gegevens blijven importeren/exporteren met behulp van de REST API voor Azure Resource Manager, Azure Portal, PowerShell en sqlpackage.exe. 

 Welke acties moet ik ondernemen? 

Werk uw toepassingen bij zodat deze voor het uitvoeren van import/export-taken gebruikmaken van de REST API voor Azure Resource Manager. U vindt hier meer informatie. 

Dien een ondersteuningsaanvraag in als u over een ondersteuningsplan beschikt en technische ondersteuning nodig hebt.

  • Azure SQL Database
  • Retirements