Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Openbare preview: SDK-typebindingen

Publicatiedatum: 15 februari, 2023

Met Azure Functions-triggers en -bindingen kunnen functie-auteurs eenvoudig gebeurtenis- en gegevensbronnen integreren. Voor de meeste taalstacks die worden ondersteund door Functions, zijn triggers en bindingen beperkt tot eenvoudige typen die worden doorgegeven aan de functiehandtekening. Functions introduceert nu preview-ondersteuning voor meer typen, zoals die van de Azure SDK's. De eerste preview biedt ondersteuning voor de .NET Isolated-werkrol en de Azure Blobs-trigger en invoerbinding. De mogelijkheid wordt in de toekomst uitgebreid naar meer extensies en taalstacks.

Nu kan een .NET-functie in een geïsoleerd werkproces bijvoorbeeld beginnen met een BlobClient die erin is doorgegeven. Met dit type kan de functie gegevens incrementeel streamen en grotere blobs verwerken dan voorheen. Voor sommige workloads zijn er ook verbeteringen in de doorvoer. Functie-auteurs moeten zich ervan bewust zijn dat als een bindingsexpressie afhankelijk is van triggergegevens, de trigger zelf geen van de nieuw ondersteunde typen kan zijn.

Meer informatie over deze ondersteuning vind je in de documentatie. Meld eventuele problemen met de .NET Isolated werkrol in deGitHub-opslagplaats .

  • Azure Functions
  • Features

Verwante producten