Naar hoofdinhoud gaan

Power BI Embedded-update van de API voor rapporten

Publicatiedatum: 14 maart, 2018

 

Met de API’s Rapport klonen en Tegel en dashboard klonen kunt u inhoud kopiëren, zodat meerdere klanten analyses van hun gegevens kunnen krijgen met minimale API-aanroepen. Een onlangs uitgebrachte API biedt nu ondersteuning voor het bijwerken van rapporten.

Als u een onafhankelijke softwareleverancier (ISV) bent met meerdere klanten, of als uw organisatie uit verschillende afdelingen bestaat, kunt u van beide een exemplaar van het aan verschillende gegevens verbonden rapport bewaren. Het is zeer raadzaam om inhoud van analysegegevens van verschillende klanten of afdelingen in afzonderlijke werkruimten op te slaan.

Laten we eens aannemen dat u 20 klanten (of 20 afdelingen) hebt. U kloont het bronrapport en bindt deze weer 20 maal om elke klant zijn/haar weergave van de gegevens te bieden in een speciale werkruimte. Nu wilt u het bronrapport wijzigen, enkele kleine fouten repareren en enkele vereisten voor klanten toevoegen. Met behulp van de nieuwe API kunt u alle rapporten die van hetzelfde bronrapport zijn gemaakt automatisch bijwerken, terwijl u de originele rapport-id behoudt dat u voor insluiten en delen hebt gebruikt. Dit betekent dat dit niet van invloed is op uw code, wanneer u verbeteringen wilt aanbrengen in uw rapporten.

De voordelen van deze bewerking gaat verder dan rapporten klonen/importeren. U kunt een doelrapport bijwerken door te voorzien in een bronrapport zolang als het schema van de gegevensset compatibel is met de update. De gegevensset zelf in het doelrapport verandert niet, en het bijgewerkte rapport blijft aan de vorige gegevensset gekoppeld.

Let op dat een updatebewerking de gehele inhoud van het rapport wijzigt. Een visual of pagina die zich niet in het bronrapport bevindt, wordt na voltooiing van de bewerking verwijderd. Het is zeer raadzaam dat u de bron- en doel-id’s van alle door u gekloonde objecten bewaart, zodat de updatebewerking eenvoudig en met een minimaal aantal fouten kan worden uitgevoerd.

  • Power BI Embedded
  • Features

Verwante producten