Navigatie overslaan

Gefaseerd laden van ingesloten inhoud in Power BI Embedded

Publicatiedatum: 15 maart, 2018

 

Het laden van een ingesloten artefact in Power BI Embedded vindt plaats via een aanroep voor insluiten met een ingesloten configuratieobject en het <div>-element dat iframe bevat. Wanneer het ingesloten object is aangeroepen, wordt het geladen in aanwezigheid van de gebruiker.

Ter verbetering van de gebruikerservaring, en omdat we ontwikkelaars meer hulpmiddelen wilden bieden, hebben wij deze stroom uitgebreid met meer JavaScript-aanroepen die fasen toevoegen aan het insluitproces:

  1. Vooraf laden. De aanroep powerbi.preload() maakt gebruik van de cache van de browser en scripts voor downloaden voordat het ingesloten object zelf wordt weergegeven. Dit kan nuttig zijn voor toepassingen die als host fungeren voor meerdere ingesloten rapporten. De gebeurtenis ‘gereed’ wordt geactiveerd wanneer vooraf laden is voltooid.
  2. Metagegevens laden. De aanroep powerbi.load() zorgt ervoor dat informatie over het ingesloten object wordt opgehaald, en brengt dynamisch wijzigingen aan in de instellingen of het <div>-element op de achtergrond voordat het object aan de gebruiker wordt getoond. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om pagina’s op te halen en vervolgens bepalen welke pagina’s u aan de gebruiker wilt tonen. U kunt eventueel ook de functie Visuals ophalen gebruiken en vervolgens bepalen welke visuals u wilt tonen of verbergen. Als u deze functie gebruikt, dient u de functie render() aan te roepen om het ingesloten object te tonen. Wanneer het laden voltooid is, wordt de gebeurtenis ‘geladen’ geactiveerd.
  3. Object weergeven. Indien u de functie powerbi.load() hebt geïmplementeerd, is de laatste aanroep render(). Hiermee worden de laatste handelingen uitgevoerd die nodig zijn om het ingesloten object weer te geven en aan de gebruiker te tonen. Na voltooiing van de weergave wordt de gebeurtenis ‘weergegeven’ geactiveerd.

Hoewel de functies Laden en Weergeven in combinatie moeten worden gebruikt, is Vooraf laden onafhankelijk van deze twee functies. U kunt met behulp van de functie Insluitenhet ingesloten object tonen na het vooraf laden. U kunt ook gebruikmaken van de volledige gefaseerde procedure door respectievelijk Vooraf laden, Laden en Weergeven aan te roepen.

  • Power BI Embedded
  • Features

Verwante producten