Naar hoofdinhoud gaan

Ondersteuning voor mobiele lay-outs in Power BI Embedded

Publicatiedatum: 15 maart, 2018

 

Het insluiten van rapporten en dashboards op mobiele apparaten wordt steeds beter! Power BI Embedded biedt nu ondersteuning voor lay-outs die zijn geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten.

Voor rapporten geldt dat u rapportpagina’s kunt openen in de lay-out van de telefoon als deze met behulp van Power BI Desktop zijn gemaakt. Wij hebben een nieuwe JavaScript-API toegevoegd om te controleren of voor rapportpagina’s een telefoonlay-out is gedefinieerd en is ingesloten. Dit is de optimale lay-out voor apparaten die in de staande stand worden gebruikt. Voor apparaten die in de liggende stand worden gebruikt, is de originele rapportlay-out optimaal. Met behulp van de JavaScript-API kunt u tijdens de sessie van de gebruiker wisselen van weergave al naar gelang de telefoonlay-out, waarmee in elke stand een optimale ervaring wordt geboden.

Wanneer u een rapport insluit waarvoor geen mobiele lay-out is gedefinieerd, kunt u alsnog ervoor zorgen dat het er goed uit ziet op een mobiele telefoon met de API voor aangepaste lay-out. Met deze API kunt u de grootte van de pagina en elke visual met de bijbehorende locatie op het canvas dynamisch instellen. U kunt elk apparaat zijn eigen optimale lay-out geven zonder terug te hoeven gaan naar Power BI Desktop.

Voor dashboards geldt dat u deze kunt openen op mobiele apparaten door gebruik te maken van een lay-out met één kolom. Deze lay-out plaatst alle tegels boven elkaar in één kolom. Net als bij rapporten is deze weergave optimaal voor de staande stand. U kunt tijdens de sessie tevens terugschakelen naar de originele lay-out. Meer informatie over het configureren van de dashboardlay-out naar één kolom. In deze release wordt geen ondersteuning geboden voor vooraf gedefinieerde telefoonweergave voor dashboards.

  • Power BI Embedded
  • Features

Verwante producten