Naar hoofdinhoud gaan

Verbeteringen aan meternamen voor Enterprise Overeenkomst-klanten

Publicatiedatum: 27 juni, 2018

Er is een algemeen verzoek van onze klanten en partners geweest om de namen van onze gebruiksmeters consistenter en eenvoudiger te begrijpen te maken.

Wij introduceren met ingang van 16 augustus 2018 de verbeterde gestandaardiseerde meternamen voor Azure Virtual Machines. De meternamen voor alle overige services worden met ingang van einde oktober 2018 gewijzigd.

De beschrijvingen van de Microsoft-onderdeelnummers die aan uw Azure-gebruik op uw overschrijdingsfactuur zijn gekoppeld en de productnaam die via de bedrijfsportal te zien is, worden tevens aangepast aan de hand van de nieuwe naamconventie. De prijzen en onderdeelnummers worden niet gewijzigd.

Dankzij deze wijzigingen is het makkelijker om Azure-resources te beheren en om een consistente taxonomie te maken tussen functiepagina's op de Azure-website, gedetailleerde gebruiksgegevens, API's, en facturen. Hoewel deze wijzigingen geen invloed hebben op de gebruiksgegevens, tarieven of de meter-id, dient u uw rapporten aan te passen aan de hand van de nieuwe naamconventies.

In het kader van de verbeteringen zijn in oktober wijzigingen te zien in de regionaam en maateenheid, in aanvulling op de wijzigingen in de metercategorie, metersubcategorie en meternaam die in augustus zijn ingegaan. Regionamen worden als volgt gewijzigd: 'USGov' in 'US Gov,' 'Gov (US)' in 'US Gov Zone 1', 'DoD (US)' in 'US Gov Zone 2', 'DE (Trustee)' in 'DE Zone 1' en 'Alle regio's' in een lege/null-waarde.

Zie de volgende tabel voor illustratieve voorbeelden van de naamwijzigingen.

Type naamconventie

Meter-id

Microsoft-onderdeelnummer (SAP SKU)

Metercategorie

Metersubcategorie

Meternaam

Meterregio

Product

Microsoft-onderdeelnummer

Meeteenheid

Oude naamgeving

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

Data Services

SQL Database

Premium elastisch DTU-pakket

JA - oost

Data Services SQL Database Premium elastisch DTU-pakket - JA - oost

AzureSQLDB ShrdSvr ALNG Fee MVL 10Days Ovg PremElstDTUPkJAE

10 dagen

Nieuwe naamgeving

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

SQL Database

Elastische pool - Premium

eDTU's

JA - oost

SQL Database elastische pool - Premium - eDTU's - JA - oost

Az SQL DB El Pool-Premium-eDTUs-10/Day-JA E

10/dag

Oude naamgeving

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Geografisch redundant

Standard I/O - Blok-blob (GB)

DE - noordoost

Storage geografisch redundant Standard I/O - Blok-blob - Duitsland noordoosten

Az Storage Geo Red Std IO Blk Blb 100GB GA DE NE

100 GB

Nieuwe naamgeving

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Algemene blok-blob

Opgeslagen GRS-gegevens

DE - noordoost

Algemene blok-blob - GRS - opgeslagen gegevens - DE - noordoost

Az General Block Blob-GRS-Data Stored-100 GB/Mo-DE NE

100 GB/maand

Oude naamgeving

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtuele machines

A1 VM (Windows)

Rekenuren

US - centraal

A1 VM (Windows) - US - centraal - Dev/Test

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovrg MSDN A1VMWinUSCen

100 uur

Nieuwe naamgeving

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtuele machines

A-serie Windows

A1

US - centraal

Virtual Machines A-serie Windows - A1 - Dev/Test - US - centraal

Az VM A Series Windows-A1-100 Hrs-DvTst-US C

100 uur

Oude naamgeving

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

Business Analytics

A3 HDInsight

Rekenuren

Alle regio's

A3 HDInsight

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg A3HDInsight

10 uur

Nieuwe naamgeving

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

HDInsight

A-serie Windows

A3

 

HDInsight A-serie Windows - A3

Az HDInsight A Series Windows-A3-10 Hrs

10 uur

U kunt een gedetailleerd spreadsheet downloaden met alle meters en de bijbehorende voor/na-kenmerkwaarden. Deze lijst wordt elke maand vernieuwd totdat de wijziging in productie is geïmplementeerd tegen het einde van oktober 2018. Dus controleer de lijst regelmatig op updates. Als u wilt blijven rapporteren met gebruik van de oude namen, kunt u de toewijzingen in dit bestand gebruiken.

We hebben tevens instructies verzameld waarmee u rapporten kunt bijwerken die afhankelijk zijn van de namen van de meterkenmerken. Als u het Power BI-inhoudspakket gebruikt voor het rapporteren over uw gebruik, raden we u aan om de nieuwste versie van het inhoudspakket zo spoedig mogelijk te migreren. Hiermee vermijdt u wijzigingen aan uw rapportage wanneer het Microsoft Azure Enterprise-inhoudspakket tegen het einde van december 2018 buiten bedrijf wordt gesteld. Meer informatie over de nieuwste versie van het inhoudspakket en de invloed van betere benamingen op uw rapporten. Neem, als u vragen hebt, contact op met de ondersteuning van Azure.

  • Services