Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Algemene beschikbaarheid: naamconfiguraties van aangepaste netwerkinterfaces van privé-eindpunten

Publicatiedatum: 13 oktober, 2022

Ondersteuning voor privé-eindpunten voor aangepaste netwerkinterfaces (NIC's) is nu algemeen beschikbaar. Met deze functie kun je je eigen tekenreeksnaam definiëren op het moment dat de privé-eindpunt-NIC wordt geïmplementeerd. Dit verbetert het aanpassen van je implementaties doordat privé-eindpuntbronnen zijn toegestaan om te voldoen aan je naamgevingsstructuur. Je kunt deze functie gebruiken om een privé-eindpunt-NIC te definiëren buiten de bestaande indeling [Privé-eindpuntnaam].nic.GUID.

Regionale beschikbaarheid:

Deze functie is beschikbaar in alle openbare en onafhankelijke clouds.

Je privé-eindpunt beheren

Azure-privé-eindpunten beheren - Azure Private Link | Microsoft Docs 

Een privé-eindpunt maken met behulp van Azure Portal

Snelstart: Een privé-eindpunt maken met behulp van Azure Portal | Microsoft Docs

Deze functie configureren op een privé-eindpunt

CLI - az network private-endpoint | Microsoft Docs

PS - New-AzPrivateEndpointIpConfiguration (Az.Network) | Microsoft Docs

Wat is Private Link?

Wat is Azure Private Link? | Microsoft Docs

  • Azure Private Link
  • Virtual Network
  • Features
  • Services
  • Microsoft Ignite
  • Security