Navigatie overslaan

Bestanden vanuit Azure Blob Storage in Azure SQL Database laden

maandag 23 oktober 2017

Met Azure SQL Database kunt u bestanden die zijn opgeslagen in Azure Blob Storage, rechtstreeks laden door gebruik te maken van de volgende SQL-instructies:

·        BULK INSERT T-SQL: opdracht waarmee u een bestand vanuit een Blob Storage-account in een SQL Database-tabel laadt.

·        OPENROWSET-tabel: waardefunctie waarmee een bestand wordt geparseerd dat is opgeslagen in Blob Storage en de inhoud van het bestand wordt geretourneerd als een set rijen.

Zie SQL Server GitHub samples (Voorbeelden van SQL Server GitHub) voor voorbeelden van code waarmee de inhoud van bestanden vanuit een Azure Blob Storage-account worden geladen.  Ga naar de webpagina Loading files from Azure Blob storage into Azure SQL Database  (Bestanden vanuit Azure Blob Storage in Azure SQL Database laden) voor meer informatie.

Related feedback