Cognitive Services Bing Speech API wordt buiten gebruik gesteld op 1 november 2021

Publicatiedatum: 24 februari, 2020

Omdat Speech Services en de Speech SDK de Bing Speech API volledig vervangen, wordt Bing Speech als zelfstandige service op 1 november 2021 buiten gebruik gesteld. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerder gecommuniceerde buitengebruikstellingsdatum van 14 januari 2020. Uw toepassingen zullen geen toegang meer hebben tot eindpunten en abonnementssleutels van Bing Speech.

Als u spraakherkenning en vertaalmogelijkheden wilt blijven bieden in uw huidige Bing Speech-toepassingen, moet u deze toepassingen uiterlijk 1 november migreren naar Speech Services en de Speech SDK. Het wordt echter aanbevolen sneller over te stappen om te profiteren van de uitgebreidere voordelen van Speech Services en de Speech SDK, waaronder:

  • Mogelijkheden voor spraak-naar-tekst (spraakherkenning), intentie, vertaling en tekst-naar-spraak.
  • Mogelijkheid voor batchtranscriptie met behulp van toegewezen REST API.
  • Een grotere verzameling aanpasbare landinstellingen, nieuwe en nauwkeurigere modellen en verbeterde modi voor interactie.

Welke gevolgen heeft dit voor mij?

Vanaf 1 november 2021 hebben uw toepassingen geen toegang meer tot eindpunten en abonnementssleutels van Bing Speech.

Welke acties moet ik ondernemen?

Migreer uw Bing Speech-toepassingen uiterlijk 1 november 2021 naar Speech Services om verstoringen van uw toepassingen te voorkomen en te profiteren van onderdelenupdates.

  • Azure Cognitive Search
  • Retirements

Verwante producten