Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Het hernoemen van databases wordt nu ondersteund in Azure SQL Database Managed Instance

Publicatiedatum: 26 februari, 2019

Met Azure SQL Database Managed Instance kunt u databases hernoemen met behulp van de Transact-SQL-taal:

ALTER DATABASE WWI MODIFY NAME = WideWorldImporters;

Zie de syntaxissen ALTER DATABASE en sp_rename syntax voor meer informatie.

  • Azure SQL Database
  • Features