Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Updates van Azure Notification Hubs voor iOS 13

Publicatiedatum: 21 oktober, 2019

Apple heeft onlangs de openbare pushservice zodanig bijgewerkt dat dit gevolgen heeft voor klanten van Azure Notification Hubs. Meer informatie over de gevolgen van deze wijzigingen voor Azure Notification Hubs.  Apple vereist nu dat ontwikkelaars meldingen identificeren als een waarschuwing of als achtergrondmeldingen via de nieuwe header apns-push-type in de APNS API

Uit de documentatie van Apple: "De waarde van deze header moet een nauwkeurige afspiegeling zijn van de inhoud van de nettolading van uw melding. Als er een mismatch is, of als de header ontbreekt op vereiste systemen, kunnen APN's een fout geven, de levering van de melding vertragen of deze helemaal verwijderen." 

Ontwikkelaars moeten deze header nu instellen in hun toepassingen die meldingen verzenden via Azure Notification Hubs. Vanwege een technische beperking moeten klanten verificatie op basis van tokens gebruiken voor APNS-referenties met verzoeken die dit kenmerk omvatten. Als u verificatie op basis van certificaten gebruikt voor uw APNS-referenties, moet u overschakelen op verificatie op basis van tokens. 

De service helpt u bij deze overgang: wanneer Azure Notification Hubs een melding detecteert waarvoor apns-push-type niet is ingesteld, leidt de service het pushtype af van het meldingsverzoek en stelt de waarde automatisch in. Denk eraan dat u Azure Notification Hubs moet configureren om verificatie op basis van tokens te gebruiken om de vereiste header in te stellen. Raadpleeg Verificatie op basis van tokens (HTTP/2) voor APNS voor meer informatie. 

Een andere kleine wijziging, maar wel een die een verandering vereist in de back-endtoepassing die meldingen verzendt, is de vereiste dat voor achtergrondmeldingen de header apns-priority moet zijn ingesteld op 5. Veel toepassingen stellen de header apns-priority in op 10 (wat onmiddellijke levering aangeeft), of stellen deze niet in en krijgen dan de standaardwaarde, die ook 10 is. Dit is niet meer toegestaan voor achtergrondmeldingen. U moet daarom de waarde instellen voor elk verzoek, aangezien Apple geen achtergrondmeldingen geeft als deze waarde ontbreekt. 

iOS-ontwikkelaars hebben jarenlang het beschrijvingskenmerk van de deviceToken-gegevens die naar de gemachtigde voor het pushtoken worden verzonden, gebruikt om het pushtoken te extraheren dat een back-endtoepassing gebruikt om meldingen naar het apparaat te sturen. Met Xcode 11 heeft dat beschrijvingskenmerk een andere indeling gekregen. Bestaande programmacode die ontwikkelaars hiervoor hebben gebruikt, werkt nu niet meer. De Azure Notification Hubs SDK is bijgewerkt om te voorzien in deze wijziging. Werk de SDK die door uw toepassingen wordt gebruikt, bij naar versie 2.0.4 of hoger van de Azure Notification Hubs iOS SDK

  • Meldingshubs
  • Features

Verwante producten