Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Aangepaste Virtual Network-ondersteuning voor Azure Container Instances is beschikbaar als preview-versie

Publicatiedatum: 31 oktober, 2018

Gebruik Azure Container Instances op een veiligere manier. Met Virtual Network-ondersteuning biedt Azure Container Instances nu ondersteuning voor het implementeren van containers naar nieuwe of bestaande virtuele netwerken van Azure. Azure Container Instance-containers kun beveiligd communiceren met andere resources, zoals Azure Kubernetes Service-clusters, die zich in hetzelfde virtuele netwerk bevinden. 

 

Als u Azure CLI 2.0 kunt u tegenwoordig met één opdracht implementeren. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Meer informatie

  • Azure Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services