Navigatie overslaan
IN PREVIEW

Azure Cognitive Services: Portugees (Brazilië) is toegevoegd aan Neural Text to Speech

Publicatiedatum: 13 maart, 2020

Francisca, onze nieuwe Braziliaans-Portugese stem (pt-BR), is toegevoegd aan Neural Text to Speech. Francisca heeft dezelfde bijna-menselijke prosodie als de andere Neural Text to Speech-stemmen in Azure. Francisca kan realistische spraakgolven genereren voor een opgegeven tekstinvoer en naadloos de klemtoonpatronen en intonatieovergangen in gesproken taal imiteren.

Naast de mogelijkheid voor spraaksynthese beschikken ontwikkelaars ook over de mogelijkheid om, met behulp van Neural Text to Speech, de stem aan te passen aan verschillende scenario's met verschillende stemstijlen. De nieuwe stem in pt-BR kan bijvoorbeeld ook met een opgewekte intonatie spreken, wat voor positieve en vrolijke emoties kan worden gebruikt. Dit is met name handig in scenario's waarin een chatbot wordt gebruikt. Pas de spreekstijlen eenvoudig aan met het element <mstts:express-as> in de Speech Synthesis Markup Language.

Meer informatie.

  • Text to Speech
  • Spraakservices
  • Features