Gå til hovedinnhold

Azure Logic Apps-ressurs-GUID og navneendring

Publiseringsdato: 12 februar, 2019

Gjeldende fra 1. april 2019, endres navn og ressurs GUIDer for VPN Gateway seg. 

Se følgende tabell for ressurs-GUID-endringer.

Eksisterende ressurs-GUIDer

Ny ressurs-GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Gammelt områdenavn

Nytt områdenavn

66b49871-1e87-4661-abb3-da32870af88d

499abe3c-48dd-4a7a-8ce7-ff879de1eb33

VPN Gateway

 

Basic – gateway

Tyskland, sone 1

DE

68d9d6d3-4cf1-4f53-8bb1-acc31c49b8d6

88757644-5a7e-4370-84be-bc7999c83f20

VPN Gateway

 

VpnGw1

Tyskland, sone 1

DE

12866f5a-60c3-4106-a5d4-673c6948d911

3c8821e0-e320-4006-9028-5242a97c80b1

VPN Gateway

 

VpnGw2

Tyskland, sone 1

DE

f32efcb8-9870-4281-9032-f4aea9956bb8

75d8ee43-3839-4463-8c1d-527453412566

VPN Gateway

 

VpnGw3

Tyskland, sone 1

DE

 

Se den følgende tabellen for å se hvordan USA regjeringssone 1 ressurs- GUIDer kommer til å se ut i US Gov og USD DoD GUIDer.  

Eksisterende ressurs-GUIDer

Ny ressurs-GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Gammelt områdenavn

Nytt områdenavn

92d25278-d19e-434c-8e3b-db2bfb877e70

cc66aaaf-5393-4aee-a4ce-1172db14dbbe

VPN Gateway

 

VpnGw1

US gov, sone 1

US Gov

92d25278-d19e-434c-8e3b-db2bfb877e70

e33d429c-ba0f-406d-941d-00aa2302c480

VPN Gateway

 

VpnGw1

US gov, sone 1

US DoD

665c3c9f-e717-4871-ab8e-f88d83b9e781

73af4f68-aae2-4d98-9568-df081f7aaedb

VPN Gateway

 

VpnGw2

US gov, sone 1

US Gov

665c3c9f-e717-4871-ab8e-f88d83b9e781

7e19fdef-8a87-4fdc-89e6-5289868091ad

VPN Gateway

 

VpnGw2

US gov, sone 1

US DoD

07185851-46a8-43a9-9939-0cd5832e286c

7d825c74-56c8-43d2-87cf-e2027f7f2280

VPN Gateway

 

VpnGw3

US gov, sone 1

US Gov

07185851-46a8-43a9-9939-0cd5832e286c

7184a43a-68c7-4a1b-94cf-7ecbb8fb3510

VPN Gateway

 

VpnGw3

US gov, sone 1

US DoD

  • Services