Gå til hovedinnhold

Hardkodet IP-adresse for Azure Site Recovery blir trukket tilbake 31. august 2024

Publiseringsdato: 25 august, 2021

Vi forlenger tilbaketrekkingsdatoen for hardkodede IP-adresser for å koble til Azure Site Recovery-tjenester, ettersom vi vet at det tar tid å tilpasse seg endringer. Den nye forfallsdatoen for tilbaketrekking er 31. august 2024.

Gå over til Azure-tjenestemerker snart, ettersom tjenestemerker er en forbedring av sikkerhetsfunksjonene som tillater eller nekter trafikk til de kritiske arbeidsbelastningene og reduserer kompleksiteten ved hyppige oppdateringer av sikkerhetsregler for nettverk. Her er en rask sammenligning av hardkodede IP-adresser og tjenestemerker:

Hardkodede IP-adresser

Tjenestemerker

  • Begrensning i oppdatering av IP-adresser når en tjenesteendring skjer
  • Minimerer muligheten til å forårsake en endring
  • Gjeldende funksjoner krever hyppige sikkerhetsoppdateringer
  • Tjenestemerker sikrer bedre sikkerhet, stabilitet og robusthet
  • Pågående replikeringer kan bli forstyrret under en tjenesteoppgradering
  • Pågående replikeringer påvirkes ikke av en tjenesteendring

Påkrevd handling
For å minimere forstyrrelser og sikkerhetsproblemer, bør du gå over til tjenestemerker før 31. august 2024. Fra 1. september 2024 støttes ikke netto nye hardkodede IP-adresser.  

Hjelp og støtte

Få svar fra fellesskapseksperter i Microsoft Q&A hvis du har spørsmål. Hvis du har en kundestøtteplan og du trenger teknisk hjelp, kan du opprette en støtteforespørsel.

  • Azure Site Recovery
  • Retirements

Relaterte produkter