Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Azure soneredundant lagring for geografisk område er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 17 juni, 2020

Soneredundant lagring for geografisk område (GZRS) og lesetilgang for soneredundant lagring for geografisk område (RA-GZRS) er nå generelt tilgjengelige, og gir høy tilgjengelighet og krisebeskyttelse for programmene dine innenfor og mellom områder.

GZRS skriver tre kopier av dataene dine synkront over flere tilgjengelighetssoner for Azure, slik som ved soneredundant lagring (ZRS), og gir deg fortsatt lese- og skrivetilgang, selv om et datasenter eller en tilgjengelighetssone er utilgjengelig. GZRS kopierer i tillegg dataene dine asynkront til det sekundære geografiske parområdet, for å beskytte mot regional utilgjengelighet. RA-GZRS eksponerer et leseendepunkt på den sekundære kopien, slik at du kan lese dataene i tilfelle primærområdet er utilgjengelig.

Finn ut mer om redundans for Azure Storage.

  • Kontoer for lagring
  • Azure Blob Storage
  • Azure Files
  • Features
  • Management
  • Services

Relaterte oppdateringer

Relaterte produkter