Generell tilgjengelighet: Standard Load Balancer og Standard offentlig IP i Azure Government

Publiseringsdato: 28 januar, 2019

Azure Standard Load Balancer og Standard offentlig IP er nå generelt tilgjengelig i Azure Government skyområdene.

Standard Load Balancer tilbyr robusthet og brukervennlighet for alle dine virtuelle maskinressurser innen et virtuelt nettverk. Den støtter inngående og utgående scenarioer, har lav forsinkelse og høy gjennomstrømming og kan skaleres opp til flere millioner flyter for alle TCP- og UDP-programmer. Du kan bruke regler for belastningsfordeling med TCP/HTTP/HTTPS-tilstandssjekker, portbelastningsregler med høy tilgjengelighet for virtuelle nettverksapparater, innkommende NAT-regler for portviderekobling og regler for utgående trafikk for å skalere og justere den utgående tilkoblingen.

For mer informasjon om Standard Load Balancer, kan du se oversikt for Standard Load Balancer.

For mer informasjon om regler for utgående trafikk, kan du se oversikt for regler for utgående trafikk.

For mer informasjon om regler for belastningsfordeling for porter med høy tilgjengelighet, kan du se Oversikt over porter med høy tilgjengelighet.
 

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Microsoft Azure-portal
  • Features
  • Regions & Datacenters