Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Metadata for Standard Load Balancer og IP-adresser er nå tilgjengelige via Azure Instance Metadata Service (IMDS)

Publiseringsdato: 15 februar, 2021

Metadata for standard offentlige IP-adresser og Standard Load Balancer kan nå hentes gjennom Azure Instance Metadata Service (IMDS). Metadataene er tilgjengelige fra løpende forekomster av virtuelle maskiner (VM-er) og forekomster av Virtual Machine Scale Sets (VMSS). Du kan utnytte metadataene til å administrere de virtuelle maskinene.

Tilgjengelige metadata inkluderer:

  • Standard offentlig IP-adresse og privat IP-adresse for forekomsten av virtuell maskin.
  • IP-adresser til frontserver for Azure Standard Load Balancer, som fronter forekomsten av virtuell maskin.
  • Innkommende regler i Azure Standard Load Balancer som gjelder for forekomsten av virtuell maskin.
  • Regel for utgående trafikk i Azure Standard Load Balancer som gjelder for forekomsten av virtuell maskin.

Les mer.

  • Belastningsfordeling
  • Features

Relaterte produkter