Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Spatiale operasjoner for Azure Maps er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 07 juni, 2019

Spatiale operasjoner for Azure Maps vil ta posisjonsinformasjon og analysere den direkte for å kunne informere kundene om pågående hendelser som skjer i tid og rom, slik at det blir mulig å foreta analyser og prediktiv modellering av hendelser i tilnærmet sanntid. Spatiale operasjoner inkluderer følgende tjenester:

Geografiske gjerder. Et geografisk gjerde er et «usynlig gjerde» rundt et bestemt område. Slike «gjerder» eksisterer i koordinater i form av tilpassbare polygoner og kan assosieres med tidsbegrensninger, slik at gjerdene evalueres bare når det er relevant. Videre kan du lagre et geografisk gjerde i Azure Maps-datatjenesten. Med Azure Event Grid-integrering kan du opprette varsler når posisjonen til et objekt endres i forhold til et geografisk gjerde – inkludert inngang, utgang eller endret avstand til et geografisk gjerde.

Buffer. Bygg et areal rundt punkter, linjer og polygoner basert på en gitt avstand. Definer arealet i nærhet av strømlinjer som må holdes utenom vegetasjon, eller skap rutebufre i flåteadministrasjon for å administrere ruteavvik.

Nærmeste punkt. Returnerer de nærmeste punktene mellom et basepunkt og en gitt samling med punkter. Det kan brukes til raskt å identifisere de nærmeste butikkene, lagringsstasjonene, eller, i mobilitetsscenarioer, de nærmeste enhetene.

Storsirkelavstand. Returnerer storsirkelen eller korteste avstand mellom to punkt på overflaten av en sfære. I sammenheng med droneleveringstjenester kan denne API-en brukes til å regne ut avstanden mellom et utgangspunkt og et mål i luftlinje, med hensyn til krumningen av jordkloden, slik at det kan tas hensyn til et riktig tidsestimat for leveringen, for å kunne optimalisere driften.

Punkt i polygon. Returnerer en boolsk variabel som indikerer om plasseringen er på innsiden av et gitt sett med polygon- og multipolygon-geometrier. Punktet i polygon API kan for eksempel brukes til å fastslå om en bolig til salgs er i det området kundene foretrekker.

Les blogginnlegget

  • Azure Maps
  • Features
  • Services

Relaterte produkter