Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Innsikter i spørringsytelse for Azure Database for PostgreSQL er nå tilgjengelig

Publiseringsdato: 03 april, 2019

Funksjonen Innsikter i spørringsytelse i Azure Database for PostgreSQL er nå generelt tilgjengelig. Innsikter i spørringsytelse er en av de tre funksjonene som utgjør funksjonssettet Intelligent ytelse. Med Innsikter i spørringsytelse kan brukerne visuelt inspisere arbeidsbelastningene i databasene i Azure Portal for å identifisere spørringer som har kjørt lenge, inspisere ventestatistikk forbundet med spørringene, og oppdage endringer i spørringsytelsen. Innsikter i spørringsytelse er aktivert av en beslektet funksjon, Spørringslager, som samler inn og lagrer statistikk om kjøring av spørringer og distribusjoner av ventehendelser.

Les mer

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features