Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Stabile URL-adresser for forhåndsvisningsmiljøer i Azure Static Web Apps

Publiseringsdato: 18 april, 2022

Når du ruller ut et webområde til Azure Static Web Apps, vil hver pull-forespørsel mot produksjonsgrenen generere en forhåndsvisningsutrulling tilgjengelig på en midlertidig URL-adresse. I dag kunngjør vi utvidet støtte for forhåndsvisningsutrullinger med stabile URL-adresser. Dette kan konfigureres i arbeidsflyten for GitHub Actions ved å aktivere utrulling fra grener eller ved å spesifisere et utrullingsmiljønavn. 

For å distribuere ikke-produksjonsgrener til et forhåndsvisningsmiljø, er det nødvendig å oppdatere GitHub-arbeidsflyten som skal kjøres når en push gjøres til de spesifikke grenene og definere egenskapen production_branch  i build_and_deploy_job-konfigurasjonen.

Alternativt kan du pushe endringer til et navngitt forhåndsvisningsmiljø ved å konfigurere en deployment_environment-egenskap i arbeidsflyten. 

Les mer.

  • Static Web Apps
  • Features