Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Ny integreringsfunksjon for Stream Analytics og Azure SQL Database i Azure Portal

Publiseringsdato: 04 november, 2019

Nå kan du strømme sanntidsdata til en SQL Database-tabell direkte fra Azure Portal ved å bruke Azure Stream Analytics (i forhåndsversjon). Denne funksjonen muliggjør en rekke scenarioer, eksempelvis tilkoblet bil, ekstern overvåking og svindelkontroll. I SQL Database-portalen velger du en hendelseskilde (Event Hub / IoT Hub), ser over innkommende hendelser i sanntid og velger en tabell der du vil lagre hendelsene. Det er også mulig å skrive en Stream Analytics Query Language-spørring i SQL Database-portalen for å transformere de innkommende hendelsene og lagre dem i den valgte tabellen. Dette nye inngangspunktet er i tillegg til funksjonene for opprettelse og konfigurering som allerede er i Stream Analytics. Funksjonen tar utgangspunkt i konteksten til databasen din og lar deg raskt sette opp en Stream Analytics-jobb og navigere sømløst mellom funksjonene i Azure SQL Database og Stream Analytics.

Les mer

  • Azure SQL Database
  • Features