Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Nye virtuelle Azure-maskinstørrelser med 48vCPU er nå tilgjengelig

Publiseringsdato: 15 juli, 2019

Nye størrelser på 48vCPU for de virtuelle Azure-maskinene Dv3, Dsv3, Ev3, Esv3, Fsv2 og Lsv2 er nå tilgjengelig. Dette gir deg mer fleksibilitet mens du gradvis skalerer opp arbeidsbelastningene for å oppfylle behovet ditt, uten at du klargjør for mange vCPU-er.

Tidligere måtte du ha distribuert en større VM-størrelse (64vCPU) for å øke kjerneantallet fra 32vCPU. Som et resultat av dette kan det hende du ikke ville vært i stand til å forbrukte databehandlingsressursene du klargjorde. De nye VM-størrelsene på 48vCPU gir deg muligheten til å justere vCPU-antallet slik at det passer bedre til arbeidsbelastningskravet.

 

Nye VM-størrelser

VM-serier

Standard_D48_v3

Dv3

Standard_D48s_v3

Dsv3

Standard_E48_v3

Ev3

Standard_E48s_v3

Esv3

Standard_F48s_v2

Fsv2

Standard_L48s_v2

Lsv2

Mer informasjon

Se dokumentasjonen for å få mer informasjon for hver virtuelle Azure-maskinserie:

Nye VM-størrelser

Dokumentasjon

Standard_D48_v3

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-general

Standard_D48s_v3

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-general

Standard_E48_v3

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-memory

Standard_E48s_v3

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-memory

Standard_F48s_v2

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-compute

Standard_L48s_v2

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-storage

De nye VM-størrelsene på 48vCPU er tilgjengelig basert på deres eksisterende geografiske tilgjengelighet for virtuelle Azure-maskinserier. 

Se geografisk tilgjengelighet

Se priser

  • Virtuelle maskiner
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services