Gå til hovedinnhold

Nettstedet for Log Analytics-språkdokumentasjon er flyttet

Publiseringsdato: 03 oktober, 2018

Nettstedet for Azure Log Analytics- og Application Insights-språkdokumentasjon har blitt flettet inn til standarddokumentasjonen for Log Analytics. Opplæringene, språkreferansene og jukseark er nå tilgjengelige i denne artikkelen.

Hvorfor?

Ved Ignite-konferansen, kunngjorde vi at Azure Monitor blir ett samlet tilbud. En del av denne endringen betyr at Log Analytics og Application Insights nå blir integrerte funksjoner i Azure Monitor. I henhold til denne tilnærmingen, har vi flyttet innholdet som tidligere ble driftet på det eksterne dokumentnettstedet (docs.loganalytics.io) til Azure Monitor-dokumentasjonen.

Språkreferansesiden til Log Analytics sender deg nå til språkreferansen til Azure Data Explorer (Kusto). På et vis har det alltid vært slik – spørringer i Log Analytics og Application Insights bruker Kusto-motoren og -spørringsspråket, og det gjør også språkdokumentasjonen. Med den nylige kunngjøringen av Azure Data Explorer, kan vi nå gjøre dette forholdet klart og tydelig.

Noe er annerledes …

Vi oppdaterer fremdeles dokumentasjon og du vil kanskje legge merke til at det eksisterer noen forskjeller sammenlignet med det tidligere språknettstedet:

  • Kjør-knappen som var ved siden av spørringseksempler er nå borte. Dette er en funksjon vi jobber med. Merk at du fremdeles kan kjøre eksemplene i det samme demonstrasjonsmiljøet, men du må kopiere og lime inn istedenfor å bruke Kjør-knappen.
  • Eksempler-siden vises enda ikke i den nye dokumentasjonen.
  • Vi peker for øyeblikket til språkreferansen til Azure Data Explorer (Kusto), som er litt annerledes enn Log Analytics. For øyeblikket kan du gå gjennom disse forskjellene på språkreferansesiden til Log Analytics. Vi jobber fremdeles med en separat Log Analytics-versjon av artiklene.
  • Språkendringsloggen pleide å vise detaljerte endringer i språket (nye operatører, endret syntaks osv.) og den er ikke tilgjengelig i den nye språkreferansen for Azure Data Explorer. Vi vurderer å legge den til.
  • Det tidligere nettstedet hadde en søkefunksjon som tillot søk etter begrep i artikler. Standarddokumentasjonen støtter filtrering etter navn, men ikke søk etter innholdet deres.

Fortell oss hva du synes. Skriv til oss på lafeedback@microsoft.com, eller legg opp et innlegg i fellesskapområdet.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Relaterte produkter