Gå til hovedinnhold

Offentlig testversjon: Integrering av Stream Analytics med Azure Monitor

Publiseringsdato: 11 april, 2018

For å forbedre den selvbetjente feilsøkingserfaringen, er integrering av Azure Stream Analytics med Azure Monitor nå i testversjon. Denne integreringen tilbyr en systematisk metode for å takle tapte, forsinkede eller feilformede data, samtidig med å gi effektive mekanismer for å undersøke feil forårsaket av dårlige data.

Umiddelbar tilgang til data som forårsaker feil hjelper deg med å adressere problemene raskere. Du kan kontrollere hvordan en jobb reagerer når det oppstår feil i data og du kan beholde relevante hendelsedata og driftsmetadata (for eksempel hendelsestid og -tellinger) i Azure Storage eller Azure Event Hubs. Du kan bruke disse dataene for frakoblet diagnose og feilsøking.

Du kan også analysere data som rutes til Azure Storage ved hjelp av visualiserings- og analyseegenskapene til Azure Log Analytics.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Relaterte produkter