Gå til hovedinnhold

Forbedringer i målernavn og innvirkinger av rapportering til Power BI-innholdspakke

Publiseringsdato: 15 august, 2018

Sist november kunngjorde Microsoft en ny versjon av Power BI-innholdspakken for Azure Enterprise-brukere som kalles Microsoft Azure Consumption Insights. Denne innholdspakken erstatter den tidligere Microsoft Azure Enterprise-innholdspakken, som avvikles 31. desember 2018.

Den nyeste Power BI-innholdspakken tilbyr muligheten til å kjøre spørringer på Azure-bruk og -gebyrer over hvilket som helst tidsområde eller hvilken som helst faktureringsperiode (opptil 36 måneder). De siste API-ene gir deg dypere innsikt over bruken din og du kan foreta nøyaktige målinger, prognoser og optimaliseringer av Azure-kostnader. Vi oppmuntrer deg til å overføre til den nyeste versjonen før 31. desember, når Microsoft Azure Enterprise-innholdspakken blir avviklet.

En annen fordel ved å overføre til den nyeste versjonen er at den støtter forbedringene vi foretar på navnetaksonomien vår mer sømløst, den første fasen av disse ble lansert 16. august. Den første fasen forbedrer betraktelig navnekonvensjonene våre som er tilknyttet bruken av virtuelle maskiner. Vær oppmerksom på at avhengig av hvordan du genererer rapportene, kan det hende at du må oppdatere dem for å passe den nye navnetaksonomien vår. Se avsnittene under for mer informasjon.

De gjenstående forbedringene av navnekonvensjonenen våre for alle andre Azure-tjenester finner sted i løpet av den første uken i oktober 2018.

Innvirkninger på Microsoft Azure Enterprise-innholdspakke

Hvis du fortsetter å bruke Microsoft Azure Enterprise-innholdspakke som er planlagt for avvikling i slutten av desember 2018, vil bruk før navneendringene vises under den gamle navnekonvensjonen. Bruk i løpet måneden når navnene endres, vil vise den nye navnestrukturen. Så hvis du vipper mellom måneden før navne endringen og en måned i løpet av eller etter navneendringen, vil du se to oppføringer: én oppføring med den gamle navnestrukturen før navneendringene og én oppføring med den nye navnestrukturen for månedene i løpet av og etter navneendringene. Navneendringene vil påvirke fire standard visninger i «Brukstrend etter tjenester»-dashbordet som vise i figurene 1 og 2 under.

Figur 1. Dashbord før Azure Virtual Machines-navneendringen i august, med de påvirkede visningene uthevet.

 • Boks 1 – Målerkategori: Målerkategorien for Virtual Machines er ikke endret. Andre tjenester kan ha en ny målerkategori i oktober.
 • Boks 2 – Underkategori for kostnad etter dato og måler: Målernavnene for underkategori ble endret for Virtual Machines i august. Andre tjenester kan ha en ny underkategori for måler i oktober.
 • Boks 3 – Produkt: Produktnavnene for Virtual Machines ble endret i August. Andre tjenester kan ha et nytt produktnavn og en ny måleenhet i oktober.
 • Boks 4 – Kostnad etter dato og produkt: Produktnavnene for Virtual Machines ble endret i August. Andre tjenester kan ha et nytt produktnavn, en ny måleenhet og et nytt område i oktober.

Figur 2. Dashbord etter Azure Virtual Machines-navneendringen i august, med de påvirkede visningene uthevet.

 

Innvirkninger på Microsoft Azure Consumption Insights

Hvis du bruker den siste versjonen av innholdspakken, vises de nye navnene for både historisk og nåværende bruk. I august må kanskje visninger som bruker følgende felt for rapportering på bruk av Virtual Machines endres:

 • Målerens underkategori
 • Målernavn
 • Produktnavn

Etter at de endelige endringene er utført i oktober for alle Azure-tjenester, må kanskje alle visninger du bruker for følgende felt for rapportering av bruk endres:

 • Målerkategori
 • Målerens underkategori
 • Målernavn
 • Produktnavn
 • Måleenhet
 • Regionnavn

Navneendringene vil påvirke fire standard visninger i «Brukstrend etter tjenester»-dashbordet som vise i figurene 3 og 4 under.

Figur 3. Dashbord før Virtual Machines-navneendringen i august, med de påvirkede visningene uthevet.

 • Boks 1 – Målerkategori: Målerkategorien for Virtual Machines er ikke endret. Andre tjenester kan ha en ny målerkategori i oktober.
 • Boks 2 – Underkategori for kostnad etter dato og måler: Målernavnene for underkategori ble endret for Virtual Machines i august. Andre tjenester kan ha en ny underkategori for måler i oktober.
 • Boks 3 – Produkt: Produktnavnene for Virtual Machines ble endret i August. Andre tjenester kan ha et nytt produktnavn og en ny måleenhet i oktober.
 • Boks 4 – Kostnad etter dato og produkt: Produktnavnene for Virtual Machines ble endret i August. Andre tjenester kan ha et nytt produktnavn, en ny måleenhet og et nytt område i oktober.

Figur 4. Dashbord etter Virtual Machines-navneendringen i august, med de påvirkede visningene uthevet.

 

Justering av rapportene dine i innholdspakken for Microsoft Azure Consumption Insights

Etter at navneendringene er implementert i August for Virtual Machines og sent i oktober for alle andre Azure-tjenester, vil du legge merke til enkelte forskjeller i detaljnivået som rapporteres med enten standard eller tilpassede visninger. Under ser du to standardvisninger som kan kanskje vil endre, avhengig av rapporteringskravene dine.

1. Topp 5 bruksdrivere – Kostnad per måned og målernavn

Før navneendringen for Virtual Machines i august, så du kanskje en visning som likner den i figur 5. Merk at datatimer er oppsummert på tvers av all Virtual Machines-bruk.

Figur 5. Dashbord som viser målernavn før navneendringer.

Etter navneendringen på Virtual Machines, vil hver virtuelle maskinstørrelse bli rapportert under målernavn som standard. Merk at datatimer fremdeles oppføres separat hvis du har bruk under andre databehandlingsressurser, som for eksempel Azure Cloud Services eller HDInsight, frem til navneendringene for disse tjenestene trer i kraft i oktober.

Figur 6. Dashbord som viser målernavn etter navneendringer.

Hvis du vil oppsummere den virtuelle maskinbruken, har du et par alternativer. Du må endre filtrene for å vise de fem høyeste kostnadene etter måned.

Alternativ 1: Grupper etter Virtual Machines-serier – For å gruppere etter Virtual Machines-serier og operativsystem (for eksempel, A-serie Windows eller B-serie), fjerner du målernavn fra fortegnelsen i visualiseringsruten og bytter den ut med målerens underkategori.

Figur 7. Endret dashbord som viser virtuell maskinbruk gruppert etter serier (målerens underkategori) etter navneendringer.

Alternativ 2: Gruppert etter Virtual Machines – For å rapportere all Virtual Machines-bruk, fjerner du målernavn fra fortegnelsen i visualiseringsruten og bytter den ut med målerkategori.

Figur 8. Endret dashbord som viser Virtual Machines-bruk gruppert etter målerkategori etter navneendringer.

2. Bruk etter tjenester – Kostnad etter dato og målerens underkategori

Før navneendringen for Virtual Machines i august, så du kanskje en visning som likner den i figur 9, hvor både operativsystemet og størrelsesinnformasjonen vises. 

Figur 9. Dashbord som viser målerens underkategori før navneendringene.

Etter at navneendringen for Virtual Machines trer i kraft, viser denne rapporten serien og operativsysteminformasjonen for Virtual Machines som standard, (for eksempel A-serie Windows eller B-serie), men den virtuelle maskinstørrelsen rapporteres nå i målernavnfeltet. Merk at andre databehandlingsressurser, som Cloud Services eller HDInsight, ikke får de samme endringene før i oktober.

Figur 10. Dashbord som viser målerens underkategori etter navneendringene.

Hvis du vil oppsummere Virtual Machines-bruken for denne visningen etter størrelse, fjerner du målerens underkategori fra fortegnelsen i ruten visualiseringer og bytter den ut med målernavn.

Figur 11. Endret dashbord som viser Virtual Machine-bruk gruppert etter størrelse (målernavn).

Hvis du har spørsmål om disse endringene, kan du ta kontakt med oss.

 • Services