Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generelt tilgjengelig: Ressursstyring for klientprogrammer i Azure Event Hubs

Publiseringsdato: 27 mars, 2023

Ved å bruke programgrupper kan du opprette logiske grupperinger mellom klientprogrammer som kobles (publiserer eller forbruker hendelser) til Event Hubs og bruke begrensnings- og datatilgangspolicyer for hver klientgruppe. Du kan knytte en programgruppe til en unikt identifiserbar tilstand, for eksempel sikkerhetskonteksten (delte tilgangssignaturer (SAS) eller program-ID for Azure Active Directory (Azure AD) – til klientprogrammet) enten på Event Hubs-navneområdenivå eller hendelseshub/Kafka-emnenivå. Ved å definere en programgruppe og bruke programgruppepolicyer kan du begrense produsenter eller forbrukere med lav prioritet samtidig som du lar produsenter eller forbrukere med høy prioritet strømme data uten avbrudd.

For å finne ut mer om programgrupper, se Dokumentasjon om programgrupper.

  • Event Hubs
  • Features
  • Microsoft Ignite

Relaterte produkter