Hopp over navigasjon

Generell tilgjengelighet: Endepunkter for Azure Virtual Network-tjeneste i Azure SQL-datalager

Publiseringsdato: 07 desember, 2018

Endepunkter for Azure Virtual Network-tjeneste for Azure SQL Data Warehouse er nå generelt tilgjengelig i alle Azure-områder.

Du kan bruke endepunkter for Azure Virtual Network-tjeneste for å isolere tilkobling til den logiske serveren fra et spesifikt delnett eller et utvalg av delnett i det virtuelle nettverket. Trafikken til Azure SQL Data Warehouse fra det virtuelle nettverket forblir alltid i Azure-ryggradsnettverket.

Med denne versjonen muliggjør vi også PolyBase-tilkobling til Azure Data Lake Storage Gen2 via en Azure Blob FileSystem-driver. Du kan også bruke PolyBase til å importere data til SQL Data Warehouse fra Azure Storage sikret til det virtuelle nettverket. PolyBase støtter også dataeksport fra SQL Data Warehouse til Azure Storage sikret til det virtuelle nettverket.

For mer informasjon om tjenesteendepunkter i virtuelle nettverk i SQL Data Warehouse kan du lese hele blogginnlegget eller dokumentasjonen på Internett.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features