Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generell tilgjengelighet: Aktiver hierarkisk navneområde for eksisterende Azure Storage-kontoer

Publiseringsdato: 29 september, 2021

Muligheten til å aktivere hierarkisk navneområde i Azure Data Lake Storage for eksisterende kontoer er nå generelt tilgjengelig.

Det hierarkiske navneområdet optimaliserer Azure Storage-kontoer til bruk i scenarioer for stordataanalyse samtidig som det ikke krever oppretting av en separat silo for data. Muligheten til å aktivere det hierarkiske navneområdet for kontoer som inneholder eksisterende data gjør det mulig for de kundene som allerede drar nytte av kostnads- og ytelsesfordelene med Azure Storage for å få enda større nytte. Eksisterende data kan konsumeres på en måte som har bedre ytelse som et ekte filsystem av rammeverk for stordataanalyse som Spark, Hive, Presto, Synapse SQL Serverless og andre. I tillegg gjør funksjoner som tilgangskontrollister med POSIX-samsvar at tillatelser kan tilordnes på enkeltkatalog- og enkeltfilnivå og at disse tillatelsene overføres gjennom hele katalogstrukturen.

Hvis du vil finne ut hvordan du kan oppgradere Azure Storage-kontoen for å aktivere det hierarkiske navneområdet samt få veiledning til å planlegge dette, kan du lese konseptartikkelen og veiledningen i dokumentasjonen. 

  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Services