Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Allmenn tilgjengelighet: Azure Active Directory-godkjenning for Application Insights

Publiseringsdato: 06 juli, 2022

Azure Active Directory (Azure AD)-godkjenning for Azure Monitor Application Insights er nå fullstendig utgitt. Ved å bruke Azure AD kan du nå sikre at bare godkjent telemetri blir tatt med i Application Insights-ressursene dine.

Vanligvis kan bruk av ulike godkjenningssystemer være tungvint og utgjøre en risiko siden det er vanskelig å administrere legitimasjon i stor skala. Du kan nå velge å velge bort lokal godkjenning og sørge for at bare telemetri som er eksklusivt godkjent ved hjelp av Administrerte identiteter og Azure Active Directory blir tatt med i Application Insights-ressursen. Denne funksjonen er et skritt for å forbedre sikkerheten og påliteligheten til telemetrien som brukes til å fatte både kritiske operasjonelle (varsling/autoskalering, osv.) og forretningsrelaterte beslutninger.

Les mer.

  • Azure Monitor
  • Features

Relaterte produkter