Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Traffic Manager – Fast Failover og TCP Probing

Publiseringsdato: 30 juni, 2017

To nye funksjoner i Azure Traffic Manager er nå generelt tilgjengelige – Fast Failover og TCP Probing.

Med Fast Failover kan du velge å la brukerne omdirigeres raskere bort fra et endepunkt som har blitt ugyldig. Du vil mer spesifikt være i stand til å:

·        Velge et kortere intervall på 10 sekunder for Traffic Manager å kontrollere tilstanden til endepunkter (i motsetning til standarden på 30 sekunder).

·        Konfigurere antallet tolererte feil (fra 0 til 9) som kan oppstå etter hverandre før endepunkt markeres som ugyldig.

·        Konfigurere intervallet for tidsavbrudd for hvert testforsøk (fra 5 til 9 sekunder hvis testintervallet er 10 sekunder og fra 5 til 10 sekunder hvis testintervallet er 30 sekunder).

·        Angi Time to Live-respons (TTL) helt ned til 0.

Hvis du velger å bruke det raske intervallet på 10 sekunder for tilstandskontroller vil det koste ekstra USD 1 per endepunkt per måned for å sjekke Azure-endepunkter og ekstra USD 2 per endepunkt per måned for eksterne endepunkter. Gå til Azure Traffic Manager-prising for mer informasjon.

Med TCP Probing, vil du ha mulighet til å velge om Traffic Manager avgjør tilstanden til endepunktene dine ved å lytte til svar fra en TCP-tilkoblingsforespørsel. Du kan deretter legge til Traffic Manager-profiler til disse endepunktene som ikke har egenskapen til å svare på HTTP-tilstandskontroller, slik som serverbaserte databaser. Denne funksjonen vil hjelpe deg med å redusere ressursbruken i endepunktene da den vanligvis vil ha en lavere kostnad. Det er ingen ekstra gebyrer for bruk av denne funksjonen.

Du får tilgang til innstillingene for Fast Failover og TCP Probing ved å bruke Azure-portalen, PowerShell, CLI og REST API-er/SDK-er.

For å begynne bruken av disse funksjonen kan du se dokumentasjonen for endepunktovervåkning for Traffic Manager.

  • Traffic Manager
  • Features

Relaterte produkter