Gå til hovedinnhold

Varsler opprettet i Operations Management Suite kan utvides til Azure

Publiseringsdato: 13 april, 2018

Kunder som bruker Microsoft Operations Management Suite-portalen (OMS-portalen), kan nå administrere loggspørringsbaserte varsler for Azure Log Analytics i OMS-portalen og i Azure-portalen. Fra og med 14. mai 2018 utvider Microsoft automatisk varsler opprettet i OMS-portalen, til Azure-varsler. Overvåking berøres ikke, og det er ingen nedetid.

Du behøver ikke endre varselsdefinisjonen, spørringen eller konfigurasjonen din. Den eneste endringen er at i Azure skjer handlinger som e-postvarslinger, webhook-kall, kjøring av automatiserte arbeidsflyter eller tilkobling til verktøy for administrasjon av IT-tjenester via en handlingsgruppe.

Du kan få tilgang til fordelene ved å bruke Azure-varsler og -handlingsgrupper før 14. mai 2018. Da må du manuelt utvide varslene fra OMS-portalen til Azure ved å bruke veiviseren i OMS-portalen eller en REST-API. 

Varsler du har opprettet i OMS-portalen, blir automatisk utvidet til Azure fra og med 14. mai 2018. Etter denne oppdateringen blir varsler fortsatt oppført i OMS-portalen. For alle administrasjonshandlinger blir du imidlertid overført på en transparent måte til Azure-varsler.

Hvis du bruker varsler programmatisk via REST-API-en for Log Analytics-varsler, må du bruke handlingsgrupper i stedet for handlinger i API-kallene, Azure Resource Manager-malene og PowerShell-kommandoene dine.

Varslingsopplevelsen i Azure har nå et nytt utseende og oppdatert funksjonalitet. Med den nye varslingsopplevelsen får du en enhetlig måte å opprette varslingsregler på for måledata, aktivitet og logger. Du kan administrere, liste opp og vise alle varselstyper, ikke bare Log Analytics-varsler. Med handlingsgrupper kan du ha mer enn én handling for hvert varsel, blant annet SMS, taleanrop, automatisert arbeidsflyt, webhook og kobling for administrasjon av IT-tjenester.

Du finner mer informasjon i Extend alerts from the OMS portal into Azure (Utvid varsler fra OMS-portalen til Azure).

  • Varsler
  • Log Analytics
  • Services