Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Allmenn tilgjengelighet: Azure DDoS Protection Standard introduserer integrering av DDoS-varsling med Azure Security Center

Publiseringsdato: 22 mai, 2019

Vi kunngjør at DDoS Protection Standard-kunder kan vise DDoS-varsler i Azure Security Center (ASC), og denne funksjonen er generelt tilgjengelig for alle ASC- og DDoS Standard-kunder. Disse DDoS-varslene blir tilgjengelig for gjennomgang i Security Center i omtrent sanntid uten noen form for oppsett eller manuell integrering, og gir detaljer om DDoS-angrep som ble registrert og automatisk redusert av tjenesten.

Kunder som beskytter sine virtuelle nettverk mot DDoS-angrep med Azure DDoS Protection Standard, har nå et forenet innsyn i alle varsler knyttet til DDoS-angrep og handlinger som ble tatt for å redusere angrepet. Du kan se disse varslene i Azure-portalen under Security Center ->Trusselbeskyttelse -> Sikkerhetsvarsler. Skjermbildet nedenfor viser et eksempel på varsler for DDoS-angrep i Security Center.

Det er to typer varsler som kan utløses:

  1. Varselet DDoS-angrep oppdaget for offentlig IP genereres når en offentlig IP-ressurs er målet til DDoS-angrepet, og har blitt oppdaget av DDoS Protection Service.

  2. Varselet DDoS-angrep redusert for offentlig IP genereres når et angrep har blitt redusert for en offentlig IP-ressurs som var under angrep.

Varslene inkluderer generell informasjon om angrepet/reduseringen, informasjon om geografisk område og trussel knyttet til hendelsen og utbedringene som ble foretatt. Selv om kunden ikke trenger å gjøre noe for å dra nytte av disse varslene, anbefales det at kunden ser gjennom varslene og detaljene for informasjonsformål.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjon for DDOS-beskyttelse og dokumentasjon for Azure Security Center.

  • Azure DDoS-beskyttelse
  • Security Center
  • Features
  • Services
  • Security