Gå til hovedinnhold

Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID – endring

Publiseringsdato: 23 juli, 2019

Fra og med 2. september 2019 vil ressurs-GUID-ene (også kjent som måle-ID-er) for drifting av Custom Speech-endepunkt i Speech Services for US Gov-regionen, endres.

Denne endringen vil ikke påvirke prisene, men du må endre fakturarutinene dine som er avhengige av ressurs-GUID-er.

I tabellen nedenfor finner du de berørte ressurs-GUID-ene.

Ny ressurs-GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Regionnavn

Ny direkte måleenhet

Ny EA-måleenhet

EA-portalnavn (produktnavn)

Ny materialbeskrivelse

Gammel ressurs-GUID

Gammel direkte måleenhet

Gammel EA-måleenhet

Gammel materialbeskrivelse

b7fa0252-7450-4fb2-bb45-3894170c01ba

Kognitive tjenester

Tale

Enhet for egendefinert talemodelldrifting

US Gov

1/time

100/time

Enheter for egendefinert talemodelldrifting – US Gov

Az-enheter for egendefinerte talemodeller 100/t-US G

1a4e0994-643d-4f58-b659-b659748d8250

1/dag

1/dag

Az-enheter for egendefinerte talemodeller 1/dag-US G

  • Azure Cognitive Services
  • Services

Relaterte produkter