Azure Active Directory B2C avskriver login.microsoftonline.com

Oppdatert: 24 februar, 2020

4. desember 2020 blir login.microsoftonline.com-endepunktet foreldet for tilgang til B2C-leiere. Eksisterende leiere må flyttes til B2Clogin.com før denne datoen, og alle funksjonene forblir de samme på B2Clogin.com-endepunktet. Se hvordan du overfører programmene og Web API-ene til å bruke B2Clogin.com.

Nye leiere som er opprettet etter denne kunngjøringen, vil ikke lenger kunne godta forespørsler fra login.microsoftonline.com. Dette påvirker ikke Azure Active Directory (Azure AD)-leiere og er bare for Azure Active Directory B2C-leiere.

Ta kontakt hvis du har spørsmål.  

 

  • Azure Active Directory B2C
  • Retirements