Hopp over navigasjon
I TESTVERSJON

Azure SQL DB som referansedatakilde

Publiseringsdato: 25 februar, 2019

Referansedata (også kjent som en oppslagstabell) er et begrenset datasett med statisk eller langsom endring, som brukes til å forsterke datastrømmene dine med rask utvikling. Azure Stream Analytics støtter nå opprinnelig Azure SQL DB som referansedatakilde. Opprett enkelt en spørring for å hente ut datasett fra Azure SQL DB og konfigurere et oppdateringsintervall for scenarier som krever langsom endring av referansedatasett. For avanserte scenarier støtter vi også deltaspørringer som kun trekker inn trinnvise oppdateringer, i motsetning til det fullstendige øyeblikksbildet av databasen. 

Les mer 

  • Azure SQL Database
  • Azure Stream Analytics
  • Features

Relaterte produkter