Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure SQL-databasen: Hyperskalering i forhåndsvisning

Publiseringsdato: 24 september, 2018

Azure SQL Database Hyperscale er et nytt, veldig skalerbart tjenestenivå som tilpasser seg ved forespørsel på arbeidsbelastningens behov, den skaleres raskt opp til 100 TB per database og tar bort behovet for å klargjøre lagringsressurser på forhånd, noen som betraktelig utvider potensialet for appvekst uten begrensninger i lagringsstørrelse. Dette nye tjenestenivået gir også mulighet for uavhengig skalering av ressurser for databehandling og lagring, slik at du får fleksibilitet til å optimalisere ytelsen for arbeidsbelastningene dine. Azure SQL Database Hyperscale blir i første rekke tilgjengelig for enkle databasedistribusjoner. 

Les mer om Azure SQL Database Hyperscale.

  • Services