Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Standardkonfigurasjon for Azure SQL Database endres snart

Publiseringsdato: 12 juni, 2019

Fra tid til annen oppdaterer vi tjenestens underliggende maskinvare til nyeste generasjon for å sikre at tjenesten fungerer optimalt.  Med den nyeste femtegenerasjons maskinvaren på plass, gjør vi endringer i standard databasekonfigurasjon og standardkonfigurasjon for utvidelsesutvalg for alle nye Azure SQL-databaser. Fra og med 31. mai 2019 er standardkonfigurasjonen en 2 vCore-database for generell bruk eller utvidelsesutvalg klargjort på femtegenerasjons maskinvare.  Hvis et området har begrenset tilgjengelighet av femtegenerasjons maskinvare, bruker standardkonfigurasjonen fjerdegenerasjons maskinvare. Dette blir en fortløpende endring som beregnes fullført innen 24. juni 2019. 

Denne endringen gjør hver nye database eller utvidelsesutvalg i stand til å administrere databehandlings- og lagringsressurser uavhengig og få tilgang til ytterligere kostnadsfordeler, som for eksempe Azure Hybrid Benefit, reservekapasitet og Dev/Test-prising.  Lær mer om den vCore-baserte modellen og prising.

Hvis du foretrekker å bruke den DTU-baserte prismodellen, må du velge DTU-alternativene i Azure-portalen eller via skript. Hvis du bruker skript til å automatisere oppretting av nye databaser, må du oppdatere skriptene dine til å opprette databasen med de foretrukne DTU-alternativene.  Du finner eksempelskript i dokumentasjonen vår: T-SQL, CLI, PowerShell.

  • Azure SQL Database
  • Services