Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure API Management-oppdatering 24. september

Publiseringsdato: 24 september, 2018

Den siste oppdateringen til Azure API Management inneholder disse feilrettingene, endringene og nye funksjonene:

 • Vi rettet en feil i API-import som førte til at policyer ble utestengt fra operasjoner som ble slettet i prosessen. Dette førte videre til at de refererte navneverdiene i disse policyene ble sittende igjen, slik at disse navnene ikke kunne brukes på nytt.
 • Endringer til klientsertifikat (nytt, oppdater eller slett) sendes umiddelbart til gatewayene og blir for eksempel umiddelbart vist i kontekstens sertifikatsamling.
 • Vi begrenset kontrollogikken for topptekstnavn i diagnose-konfigurasjonen og tillater nå bare kompatible HTTP-topptekstnavn. Navn som inneholder «@» eller nylinjetegn blir ikke godkjent.
 • Feilen som skapte intermitterende feil ved sending av unntak som oppstod i policy for nye forsøk til Azure Application Insights er løst.
 • Vi løste en feil som gjorde det umulig å fjerne et CA-sertifikat på mellomnivå.
 • Vi gjorde sikkerhetskopiering mer pålitelig ved å endre måten vi håndterer databasetidsavbrudd og legge til kontroller for å se om det angitte målet for lagringskonto støtter blokk-blober.
 • Vi håndterer nå riktig OAuth-klientidentifikatorer og hemmeligheter som inneholder tegn som ikke er tillatt i URL-adresser.
 • Topptekster med tomme verdier reflekteres i kontekstens topptekstsamling.
 • Vi tillater nå en fil://-opprinnelse i CORS-policy, sammen med http(s)://-opprinnelser.
 • På utviklerportalen vil dokumentasjonssiden ikke lenger forårsake en feil hvis soapAction-spørringsparameteren mangler i en operasjon på en SOAP 1.1 API. Vi har også sluttet å legge til redundante ContentType-topptekster i SOAP 1.2 API-er.
 • Når du legger til en topptekst i Test-konsollen på Azure-portalen, kan du velge navnet dens fra en rullegardinliste over velkjente topptekstnavn.

Serviceoppdateringen startet 24. september 2018. Vi oppgraderer tjenesteforekomster i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke for oppdateringen å nå alle aktive tjenesteforekomster.

 • API Management
 • Features

Relaterte produkter