Hopp over navigasjon

Azure API Management-oppdatering 11. oktober

Publiseringsdato: 12 oktober, 2018

Den siste oppdateringen av Azure API Management inneholder de følgende feilrettingene, endringene og nye funksjonene:

  • Jevnere oppgraderinger av Azure API Management. Bare én virtuell maskin omstartes om gangen når du oppgraderer til den siste versjonen.
  • Aktivitetslogger for feil nøkkelhvelvsertifikater. Kunder som bruker Azure Key Vault for administrasjon av egendefinerte domenesertifikater i Azure API Management bør overvåke aktivitetslogger for feil. Feilene vises når API Management ikke kan oppdatere et sertifikat automatisk fordi de har mistet tilgang til nøkkelhvelvet eller hemmeligheten har blitt overskrevet med en ugyldig eller utløpt forekomst. Kunder kan konfigurere automatiske varsler på aktivitetslogger.
  • Forbedret API for oppføring av rapporter etter forespørsler. API-oppkallet for oppføring av rapporter etter forespørsel støtter nå filtrering på felteneapiId, operationId, subscriptionId, productId og userId, i tillegg til timestamp-feltet. Nye $skip- og $top-spørringsparametre kan brukes for sideveksling.
  • Feilrettelse i analyse. Forespørsler med en ventetid på over 120 sekunder blir telt riktig fra nå av. Arkivdata forblir som de er.
  • Feilrettelse i sporing. Det er nå mulig å generere forespørselsporinger når du bruker policyer med uttrykk som leverer tilbake objekter av typen IReponse.
  • Feilrettelse for gatewayer med vertsnavn med jokertegn. Feilen som gjorde at gateway med vertsnavn med jokertegn avviste forespørsler i noen sjeldne tilfeller, er nå løst.

Serviceoppdateringen startet 11. oktober 2018. Vi oppgraderer tjenesteforekomster i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke for oppdateringen å nå alle aktive tjenesteforekomster.

 

  • API Management
  • Features

Relaterte produkter