Gå til hovedinnhold

Målere for Azure Databricks

Publiseringsdato: 04 august, 2020

Med virkning fra 1. september 2020 endres navnene på målere for Azure Databricks.  Du vil se navneendringen i fakturaen, og det kreves ingen handlinger fra deg.

Se tabellen nedenfor om endringer.

Ressurs-GUID (måler-ID)

Tjenestenavn

Gammelt målernavn

Nytt målernavn

Område

Gammel beskrivelse for EA-portal

Ny beskrivelse for EA-portal

669fa4c2-9fe6-4b04-8e5c-70dd6098513c

Azure Databricks

Premium datateknikk, lett Databricks-enhet

Premium lettere DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Premium – Lettere datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Premium – Lettere databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

4b9fb997-3eeb-4744-a015-a9a1503b5c23

Azure Databricks

Standard – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for datateknikk

Standard – gratis prøveversjon av DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

8ee07b23-82ae-430e-a417-a050463ff4ee

Azure Databricks

Premium Databricks-enhet for datateknikk

Premium DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Premium – Datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Premium – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

d8b16a7e-9be0-4244-aec0-ea59708181de

Azure Databricks

Standard – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for dataanalyse

Standard – gratis prøveversjon av generell DBU-databehandling

Globalt

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Dataanalyse – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Universell databehandling – DBU (databaseenheter)

aad24629-5578-4bfb-b890-62e2779afe8a

Azure Databricks

Premium Databricks-enhet for dataanalyse

Premium generell DBU-databehandling

Globalt

Azure Databricks – Premium – Dataanalyse – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Premium – Universell databehandling – DBU (databaseenheter)

1c96d414-32bd-4360-acbf-48f233d03005

Azure Databricks

Standard Databricks-enhet for dataanalyse

Standard generell DBU-databehandling

Globalt

Azure Databricks – Standard – Dataanalyse – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Standard – Universell databehandling – DBU (databaseenheter)

a5a20372-8c84-48c5-9403-7f26573f98de

Azure Databricks

Premium – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for dataanalyse

Premium – gratis prøveversjon av generell DBU-databehandling

Globalt

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Dataanalyse – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Universell databehandling – DBU (databaseenheter)

b92c6b5b-9507-421b-bf4e-16d33d68575c

Azure Databricks

Standard Databricks-enhet for datateknikk

Standard DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Standard – Datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Standard – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

9d41d6d9-5bb7-4af7-8088-16aa0869b2eb

Azure Databricks

Premium – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for datateknikk

Premium – gratis prøveversjon av DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

b7464517-8cad-45a5-a7f6-8d2fe9999e7a

Azure Databricks

Standard datateknikk, lett Databricks-enhet

Standard lettere DBU-databehandlingsjobber

Globalt

Azure Databricks – Standard – Lettere datateknikk – DBU (databaseenheter)

Azure Databricks – Standard – Lettere databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter)

7fcb4597-0b8d-4a60-87fa-98075d099b8c

Azure Databricks

Premium datateknikk, lett Databricks-enhet

Premium lettere DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Premium – Lettere datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Premium – Lettere databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

8277dd0c-54b7-44a4-9dff-35657f91f4f2

Azure Databricks

Premium – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for datateknikk

Premium – gratis prøveversjon av DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

8dfb9d31-8ee1-4a1d-a1f1-2dd0140f4e18

Azure Databricks

Premium – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for dataanalyse

Premium – gratis prøveversjon av generell DBU-databehandling

US Gov

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Dataanalyse – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Premium – Gratis prøveversjon – Universell databehandling – DBU (databaseenheter) – US Gov

a45e0540-d231-4ba0-8bc5-9acce82f858e

Azure Databricks

Premium Databricks-enhet for datateknikk

Premium DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Premium – Datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Premium – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

efcde6f3-7e83-40eb-b0b4-e12307df7d4c

Azure Databricks

Premium Databricks-enhet for dataanalyse

Premium generell DBU-databehandling

US Gov

Azure Databricks – Premium – Dataanalyse – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Premium – Universell databehandling – DBU (databaseenheter) – US Gov

430819ca-c3cd-45c2-8033-1bcb9dde04d7

Azure Databricks

Standard Databricks-enhet for dataanalyse

Standard generell DBU-databehandling

US Gov

Azure Databricks – Standard – Dataanalyse – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Standard – Universell databehandling – DBU (databaseenheter) – US Gov

c83e38f7-7c80-4373-bf1b-f9183d9f5140

Azure Databricks

Standard Databricks-enhet for datateknikk

Standard DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Standard – Datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Standard – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

9a7fb26e-dc31-4a1f-b778-9caba48826d4

Azure Databricks

Standard – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for dataanalyse

Standard – gratis prøveversjon av generell DBU-databehandling

US Gov

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Dataanalyse – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Universell databehandling – DBU (databaseenheter) – US Gov

0ba2fb96-1af2-4f17-8146-865fcce08525

Azure Databricks

Standard – gratis prøveversjon av Databricks-enhet for datateknikk

Standard – gratis prøveversjon av DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Standard – Gratis prøveversjon – Databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

5ed6476b-29c1-4e32-a00a-becb0c39ca2b

Azure Databricks

Standard datateknikk, lett Databricks-enhet

Standard lettere DBU-databehandlingsjobber

US Gov

Azure Databricks – Standard – Lettere datateknikk – DBU (databaseenheter) – US Gov

Azure Databricks – Standard – Lettere databehandlingsjobber – DBU (databaseenheter) – US Gov

 

  • Azure Databricks
  • Services

Relaterte produkter