Utskaleringsforbedring av Azure Analysis Services

Publisert på tirsdag 17. september 2019

Måltilgjengelighet: Q3 2019

Synkronisering av spørrereplikaer i Azure Analysis Services utskaleringsmiljøer bruker nå en optimalisert API-kopi, som betydelig reduserer gjennomsnittlig synkroniseringstid. Den nye atferden gjelder synkroniseringsoperasjoner som standard.

Utskalering i Azure Analysis Services muliggjør klientdistribusjon i spørrereplikaer og reduserer responstid for høye samtidige arbeidslaster. Spørrereplikasynkronisering kopierer datafilene til en bloblagringsplassering dedikert til spørrerepikaforekomster (separat fra hovedforekomstplasseringen).

Lær mer om Azure Analysis Services-utskaleringen >

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services