Hopp over navigasjon

API Apps-ikonet fjernet fra nettkategorien Azure Marketplace i Azure Portal

Publiseringsdato: 25 november, 2019

API Apps-ikonet i nettkategorien Azure Marketplace er fjernet fra Azure Portal.  Siden API Apps og Web Apps har samme funksjonalitet, er API Apps-ikonet blitt fjernet. 

Det anbefales at kundene som tidligere klikket gjennom opprettingsopplevelsen ved hjelp av API Apps-ikonet, i stedet bør bruke Web App-ikonet.  Kundene har imidlertid fortsatt tilgang til den gamle API App-opprettingsopplevelsen ved å søke etter «API App» i tekstboksen Søk i Marketplace på toppen av brukergrensesnittet i portalen «Opprett en ressurs». 

Etter at en nettapp er blitt opprettet, kan kundene fortsatt tilpasse API-bestemt funksjonalitet via alternativene «API-definisjon» og «CORS» som finnes under menykategorien «API» i portalen.  CORS-funksjonalitet kan også konfigureres via CLI, som vist i dette dokumentet.

  • App Service
  • Web Apps
  • Features
  • Retirements

Relaterte produkter