Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Gjenoppretting av slettet enhet fra App Service

Publiseringsdato: 24 september, 2018

Gjenopprettingsfunksjonen i Azure App Service er nå tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon. Gjenoppretting er tilgjengelig for alle App Service-planer. Kun nettsteder slettet i løpet av de siste 30 dagene kan gjenopprettes. 

En bruker kan gjenopprette en slettet nettapp og gjenopprette det følgende: 

  • Innholdet i den slettede appen. 
  • Konfigurasjonen i appen. (Kommandoene lar deg hoppe ovr gjenopprettelsen av app-konfigurasjonen.) 
  • *.azurewebsites.net vertsnavn, dersom fremdeles tilgjengelig. 

Akkurat nå støtter gjenopprettelseskommandoen for apper som er slettet fra flere klienter som bruker Windows og Linux. 

For å komme igang må du installere PowerShell-modulen eller installere Azure CLI. Du kan deretter gjøre det følgende. 

List opp de slettede appene

Bruk de valgfrie parametrene for å filtrere appene som har et spesifikt navn, eller et som tilhører en spesifikk ressursgruppe eller App-tjenesteplan. Bruk de valgfrie parametrene som har et spesifikt navn eller et som tilhører en spesifikk ressursgruppe eller App-tjenesteplan. Merl deg IDen til den slettede nettsiden, fordi dette brukes for å gjenopprette appen. 

az webapp slettet listenavn --<navn på slettet app> 

Gjenopprett slettet app

I Azure CLI trenger du en ekstra app eller en appslot til å gjenopprette appen din til: 

Get-AzureRmDeletedWebApp -navn <navn på slettet app> 

I PowerShell kan du spesifisere navnet eller ressursgruppen for den slettede appen og gi informasjon om målappen. Du kan spesifiksere en App-tjenesteplan som du vil gjenopprette til og kommandoen vil forsøke å gjenopprette appen med det samme *.azurewebsites.net versnavnet som den slettede appen. 

Restore-AzureRmDeletedWebApp -ResourceGroupName <deleted app rg> -Navn <slettet appnavn> -TargetAppServicePlanName <App-tjenesteplan navn for å opprette en app å gjenopprette til> 

  • App Service
  • Features

Relaterte produkter