Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Juridisk informasjon for Microsoft Azure

Sist oppdatert: April 2023

Serviceavtale

Din bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i den avtalen du inngikk ved kjøp av tjenestene.

  • For kunder som kjøper eller fornyer et abonnement (inkludert gratis tester) online fra Microsoft, styres bruken enten av Microsoft Customer Agreement ("MCA"), eller Microsoft Online Abonnementsavtale ("MOSA"). Bruken din styres av sistnevnte hvis MCA ikke er tilgjengelig i ditt land. Se MCA-siden for detaljer om tilgjengelighet.
  • For kunder som kjøper gjennom et annet kommersielt lisensprogram fra Microsoft, for eksempel en Microsoft Foretaksavtale, styres bruken av lisensavtalen tjenestene ble kjøpt under. Du kan få en kopi av lisensavtalen din ved å kontakte kontorepresentanten din hos Microsoft eller kommersiell lisensiering.
  • Hvis du ikke har et Azure-abonnement, vil Microsofts brukervilkår styre bruken din av de begrensede Azure-tjenestene som kan brukes uten abonnement.

Hvis du er usikker eller har andre spørsmål, kan du kontakte støtteavdelingen for Microsoft Azure.

Produktvilkår

Produktvilkårene beskriver tilgjengeligheten, bruksvilkårene og personvern-/sikkerhetsforpliktelsene for Microsoft-produkter og -tjenester, inkludert Azure.

Tilbudsinformasjon

Priser og andre vilkår og betingelser for det aktuelle Azure-tilbudet du velger, er beskrevet i tilbudsinformasjonen for abonnementet ditt.

Personvernerklæring

 Microsoft Personvernerklæring forklarer personopplysningene Microsoft behandler, hvordan Microsoft behandler det og til hvilke formål. Din aktuelle serviceavtale eller forhåndsvisningsbetingelsene for forhåndsvisning kan spesifisere mindre eller forskjellige personverntiltak for noen forhåndsvisningstjenester.

Databeskyttelse

Tillegget om databeskyttelse for Microsoft-produkter og -tjenester («DPA») angir dine og Microsoft sine forpliktelser med hensyn til behandling av og sikkerhet for kundedata og personopplysninger i forbindelse med Azure. Delen av vilkårene for personvern og sikkerhet på produktvilkår-nettstedet angir videre unntak fra DPA, samt tilleggsforpliktelser for Core Online Services og EU Data Boundary-tjenester.  Microsoft Trust Center gir mer informasjon om sikkerhet, personvern og overholdelse for kunder i Azure og andre Microsoft onlinetjenester. Service Trust Portal (STP) er en ledsagende funksjon til Trust Center som gir tilgang til revisjonsrapporter, dokumentasjon for EUs personvernforordning (GDPR), veiledninger for forskriftssamsvar og relaterte dokumenter som gir mer detaljert informasjon om hvordan Microsoft hjelper deg med å beskytte dataene dine.

Servicenivåavtaler

 Tjenesteavtalene beskriver forpliktelsene knyttet til oppetid og tilkoblingsmuligheter for Azure.

Tilleggsvilkår for forhåndsversjoner

 Tilleggsvilkårene for testversjoner inneholder ytterligere juridiske vilkår som gjelder din bruk av Azure-funksjoner som er i betaversjon eller testversjon, eller som ellers ikke er generelt tilgjengelige. Disse vilkårene utfyller vilkårene og unntakene som gjelder for «Forhåndsversjoner» beskrevet i serviceavtalen, produktvilkårene og DPA.

Vilkår for Microsoft Azure Marketplace

Vilkår og betingelser for din bruk av Microsoft Azure Marketplace er angitt i vilkårene for Microsoft Azure Marketplace.

Vilkår for Microsoft Azure Government

Vilkårene for din bruk av Microsoft Azure Government Cloud er beskrevet i Abonnementsavtale for Microsoft Online – US Government Cloud.

Microsoft Azure drevet av 21Vianet

Microsoft Azure i Kina er en separat tjeneste som selges og drives av 21Vianet. Vilkårene er tilgjengelige på https://www.azure.cn/support/legal/.

Bruksvilkår for nettsted

 Microsoft brukervilkår gjelder din bruk av Azure-nettstedet. De gjelder også for de begrensede Azure-tjenestene du kan bruke uten abonnement.

Denne siden er ment som praktisk hjelp og for å gi oversikt over betingelsene og vilkårene som styrer kjøp og bruk av Azure. Tilleggstjenester, -programvare og -innhold kan styres av flere vilkår eller andre vilkår som ikke er oppført på listen ovenfor.