I PRØVEVERSION

Ny App Service-integration med Azure Monitor (prøveversion)

Dato for publicering: 04 november, 2019

Forfattere: Yutang Lin og Jason Freeberg

Vi er glade for at kunne annoncere, at App Service nu tilbyder ny og forbedret integration med Azure Monitor. Du kan nu sende logge fra Windows eller Linux App Service til lagerkonti, Event Hubs eller Log Analytics. Denne funktion er nu offentligt tilgængelig som prøveversion.

Øget indsigt i dine webapps

Azure Monitor er den centrale observationstjeneste til at indsamle, analysere og reagere på telemetri fra andre Azure-ressourcer. Du kan bruge Azure Monitor til at konfigurere regelbaserede underretninger, oprette dashboards, eksportere til tredjepartstjenester med Event Hubs eller arkivere logge og metrikværdier i forbindelse med overholdelse af angivne standarder.

App Services forbedrede integration med Monitor muliggør nye observationsscenarier til udviklings- og driftsteam. Udviklerne kan konfigurere automatisk mail med sporing med fuld stak, når en udtagelse udløses. Driftsteam kan oprette dashboards for at få vist den overordnede ydeevne og stabilitet i forbindelse med deres applikationer. Team, der beskæftiger sig med overholdelse af angivne standarder, kan overvåge forsøg på logon og filændringer.

Seks helt nye logtyper

App Service producerer nu følgende logtyper i Azure Monitor.

  • AppServiceConsoleLogs: En log eller et output, der skrives til konsollen (også kendt som standardresultat eller standardfejl).
  • AppServiceHTTPLogs: Adgangslogge fra webserveren (IIS for Windows-webapps, Nginx for Linux).
  • AppServiceEnvironmentPlatformLogs: Logge, der giver indsigt i ASE-handlinger, f.eks. skalering, konfigurationsændringer og status.
  • AppServiceAuditLogs: Logge over brugerlogon via FTP eller Kudu.
  • AppServiceFileAuditLogs: Logge over filændringer (tilføj, slet eller opdater) via FTP eller Kudu.
  • AppServiceAppLogs: Logge eller undtagelser, der skrives til stakkens logværktøj. Understøtter logge med flere linjer og undtagelser.

I tabellen nedenfor vises den aktuelle tilgængelighed for de forskellige logkategorier.

Lognavn Windows Linux
AppServiceConsoleLogs TBA ✔️
AppServiceHTTPLogs ✔️ ✔️
AppServiceEnvironmentPlatformLogs ✔️ ✔️
AppServiceAuditLogs ✔️ ✔️
AppServiceFileAuditLogs TBA TBA
AppServiceAppLogs TBA ✔️ *

  * Understøttes i Java SE og Tomcat

Få mere at vide

Introduktionsselvstudium til App Service

Hvis du har feedback, kan du oprette en post i udviklerforaene.

  • App Service
  • Azure Monitor
  • Features

Relaterede produkter