Azure Load Balancer – regler for udgående trafik tilgængelige til Standard Load Balancer

Udgivet den 24. september 2018

Regler for udgående trafik til Standard Load Balancer er nu almindeligt tilgængelige. 

Med denne nye funktion kan du deklarere, hvilken offentlig IP-adresse eller hvilket offentligt IP-præfiks der skal bruges til udgående forbindelser fra dit virtuelle netværk, og hvordan oversættelser af udgående netværksadresser skal skaleres og justeres.

·        Forenklede udgående scenarier – med den nye funktion kan du eksplicit deklarere oversættelser af udgående netværksadresser ved hjælp af offentlige IP-adresser, offentlige IP-præfiks eller begge.  Oversættelse af udgående netværksadresser er gruppebaseret og kan defineres uden tilsvarende regler for justering af indgående belastning. Udgående forbindelser kan desuden defineres til at bruge en anden IP-adresse end den, der bruges til indgående forbindelser. 

·        Kontrol over skalering af udgående forbindelser – du kan eksplicit definere antallet af offentlige IP-adresser eller størrelsen af det offentlige IP-præfiks, der skal bruges til udgående forbindelser. Fordelingen af SNAT-porte kan desuden finjusteres for at maksimere størrelsen ud over de standardtildelinger, der leveres af Azure Load Balancer. 

·        Indstilling af timeoutgrænse for inaktivitet og synlig lukning af TCP-forbindelser – ud over skalering og administration får du mulighed for at konfigurere timeoutgrænsen for inaktivitet for udgående forbindelse fra 4 til 66 minutter. Du kan desuden aktivere afsendelse af tovejs-TCP-nulstillinger, når en forbindelse når timeoutgrænsen for inaktivitet, så lukningen af TCP-forbindelsen bliver synlig for programmerne. 

 

Reglerne for udgående trafik kan administreres via Resource Manager-skabeloner, kommandolinjegrænsefladen og PowerShell.  Betaling for regler for udgående trafik opkræves i forbindelse med betaling for regler for justering af belastning.

Du kan få flere oplysninger, herunder prisinformation, ved at besøge siden om regler for udgående trafik i Azure Load Balancer