Kubernetes-integration med Azure Pipelines er nu tilgængelig

Udgivet den 16. maj 2019

Du kan nu bruge GitHub-identitet til at logge på Azure DevOps-portalen. Du kan også overføre dit GitHub-lager til Kubernetes vha. en YAML-baseret pipeline med flere faser.

Se nedenstående liste over funktioner for at få flere oplysninger.

Generelt:

Azure Pipelines:

Azure Artifacts:

Administration:

  • Azure DevOps
  • Azure Pipelines
  • Features